EMV Proof

EMV Proof‘ is de aanduiding dat de ruimte waarin u zichEMV Proof bevindt goed is voor mens en dier (‘a place that feels good’). Een ruimte waar u niet constant wordt geplaagd door Elektromagnetische straling op uw lichaam of dat van uw medewerkers, klanten en dieren.

Stralingsgevoeligheid

Zo’n 52% van de mensen, bij dieren ligt dit percentage nog hoger, zijn stralingsgevoelig. De verwachting is dat dit de komende jaren sterk zal toenemen o.a. door de komst van 5G-antennes.

Meting

Om zeker te weten dat uw woning, werkplek, restaurant, hotel of stal EMV Proof is, dient er jaarlijks te worden gemeten. Wanneer dit het geval is wordt het EMV Proof-certificaat uitgereikt, waarop de meetdatum is vermeld. Indien het certificaat niet wordt uitgereikt, zal de specialist die de meting uitvoert een verbeteradvies geven. Nadat het advies is opgevolgd wordt er wederom een meting ter certificering uitgevoerd.

Meerwaarde

Het EMF Proof-certificaat is een meerwaarde aan het pand wanneer u het wenst te verkopen of verhuren. Dit geldt ook voor bouwgrond.